tremoznik tráva pred škodcami, malí červy z konečníka


Jul 9, 2016 —
Sep 8, 2018 —
Jun 12, 2019 —
Oct 31, 2016 —
ochorenia (l. trieda Medzinárodnej klasifikácie chorôb) u nás po 2. svetovej vojne ... O možnosti takéhoto druhu asociácie sa presviedčame uskutočňovaním ... a jednorazovo vo vybranej populácii) – výsledkom je akoby fotografia ... Psy sú prameňom nákazy leptospiróz, echinokokózy, besnoty (najmä túlavé, nezaočkované.
Priestorová aktivita dvoch modelových druhov hlodavcov (Rodentia) v ... Príloha II zahŕňa druhy rastlín a živočíchov, ktorých ochrana vyžaduje určenie ... Príspevok k poznaniu parazitických červov drobných zemných cicavcov ... zam (chlamýdie, leptospirózy, hantavírusy babézie) viacerým spolupracujúcim organizáciám ...
Jan 15, 2019 —
adventista člen kresťanského spoločenstva, ktoré očakáva druhý príchod. Ježiša Krista ... adverbium príslovka, slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi ... aerogeológiageologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií aerogram letecká ... antropofág ľudožrút, človek konzumujúci ľudské mäso, kanibal.
2. OBSAH: Analýza epidemiologickej situácie v SR za rok 2015 je rozdelená nasledovne: ... 6 ochorení na tularémiu, 1 ochorenie na brucelózu, 10 ochorení na leptospirózu, 10 ... infekcie plochými červami (cestódami), 1 ochorenie na trichinelózu, ... Pokračoval vzostupný trend vo výskyte prípadov infekcie vírusom ľudskej ...
Medzi ľudské machovce zahŕňame dva druhy hlíst, Ancylostoma duodenale a ... Tými červ poškodzuje črevnú stenu, čo mu umožňuje príjem krvi z črevných ciev. ... mesenterických žilách na viacerých miestach, čo je špecifické pre každý druh.
Sep 24, 2020 —
Jan 3, 2017 —
2. Obsah: Analýza epidemiologickej situácie v SR za rok 2015 je rozdelená ... leptospirózu, 17 ochorení na listeriózu, 913 ochorení na lymeskú boreliózu, ... infekcie plochými červami (cestódami), 1 ochorenie na trichinelózu a 31 ochorení ... Pokračoval vzostupný trend vo výskyte prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej.

[top]